„Láska ukazuje človeku cieľ jeho života.
Rozum ukazuje prostriedky, ako ho uskutočniť."
Tomáš G. Masaryk

Kontakt

Mgr. Miroslava Hajduková - SPRACHTRAINING Čečehov 75
072 11 Čečehov
   
tel.: 0907 475 145
email: mhajdukova@sprachtraining.sk
Kontaktný formulár
Meno a priezvisko Email
   
 
 
EU ESF