„Láska ukazuje človeku cieľ jeho života.
Rozum ukazuje prostriedky, ako ho uskutočniť."
Tomáš G. Masaryk

EU ESF