„Láska ukazuje človeku cieľ jeho života.
Rozum ukazuje prostriedky, ako ho uskutočniť."
Tomáš G. Masaryk

Preklady a tlmočenie

Zaoberáme sa prekladmi textov, odborných materiálov, zvukových záznamov a video nahrávok z nemeckého do slovenského jazyka a opačne. Časový termín vyhotovenia prekladu závisí na dohode s klientom.

Vyučovanie a doučovanie, individuálne a skupinové kurzy

Poskytujeme tiež vyučovanie a doučovanie z predmetov nemecký jazyk a slovenský jazyk pre cudzincov. Kurzy môžu byť vykonávané individuálne alebo v skupinách.

Kompletná ponuka služieb

  • preklady a tlmočenie z nemeckého do slovenského jazyka
  • vyučovanie (začiatočníci, pokročilí, odborné témy)
  • e-learning
  • doučovanie – nemecký jazyk, maturita z nemeckého jazyka
  • individuálne a skupinové kurzy
  • víkendové intenzívne kurzy
  • slovenčina pre cudzincov

V prípade Vás naša ponuka zaujala a máte záujem o niektorú z horeuvedených služieb, kontaktujte nás prosím na tel. čísle 0907 475 145, emailom na adrese mhajdukova@sprachtraining.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

EU ESF