„Láska ukazuje človeku cieľ jeho života.
Rozum ukazuje prostriedky, ako ho uskutočniť."
Tomáš G. Masaryk

Referencie

Našu klientelu tvoria malé i veľké spoločnosti, žiaci základných a stredných škôl a všetci ostatní, ktorí sa chcú zlepšiť v nemeckom jazyku.

referencie

Zoznam referencií:

  • diplom z nemeckého a slovenského jazyka
  • vyučovanie v jazykovej škole
  • vyučovanie na gymnáziu
  • štúdium na vysokej škole v zahraničí
  • vyučovanie v jazykovej škole v zahraničí
  • preklady a tlmočenie pre rôzne spoločnosti
EU ESF